Kultur

Kulturpolitiken är viktig för Miljöpartiet. Det märks, tycker jag, att kultur är något som både våra medlemmar och våra väljare tycker är viktigt. Det avspeglas också i vår politik i landstinget, där jag varit med och bidragit till att kulturen tar sin plats. Vi lägger också mer resurser till kulturen i vår budget. Mer resurser innebär möjlighet för landstinget att ge stöd till fler verksamheter och att ge verksamheter utrymme att utvecklas. Detta är jag stolt över.

Nytt kulturpolitiskt program
2014 klubbade regionmötet ett regionalt kulturpolitiskt program, vilket överhuvudtaget inte hade funnits tidigare. Som initiativtagare besökte jag alla kommunavdelningar och lokalgrupper som ville ta emot mig, för att diskutera vilken kulturpolitik de ville se. På så sätt, och med flera andra vägar att få så många som möjligt att göra sin röst hörd i processen, stärkte vi både den kulturpolitiska debatten inom partiet och landstingets kulturpolitisk förankring bland medlemmarna.

Regional kulturstrategi
En av de punkter som kom fram genom arbetet med det kulturpolitiska programmet, var att vi ville se en regional kulturstrategi för landstinget. Nu blir detta verklighet, efter en motion från mig. Det är ett styrketecken att vår kulturpolitik genomförs trots att vi är i opposition.

Nytt läs- och skrivcentrum
Utifrån ett förslag i kulturprogrammet vi tagit fram driver vi nu på för att få till stånd ett läs- och skrivcentrum, som ska arbeta med läsfrämjande och skrivfrämjande insatser framför allt för unga.

Även utanför det läs- och skrivfrämjande arbetet vill Miljöpartiet arbeta för att stärka biblioteken, där fler skarpa förslag kommer komma under hösten.

Jag vill fortsätta arbeta för att genomföra vårt regionala kulturprogram och hoppas få förtroendet från Stockholms stads medlemmar att stå på landstingslistan.

Lämna ett svar