Vård och omsorg

För mig är vården något av grunden i vår välfärd och det är svårt att se hur något kunde vara viktigare för vårt samhälle än att den som behöver vård ska få precis den vård hen behöver. Idag fungerar det inte som det ska. Det saknas investeringar och nedskärningarnas effekter blir allt tydligare. Miljöpartiet har inte historiskt haft en stark vårdpolitik men i vår landstingsgrupp idag känner jag ett starkt engagemang för att från grönt håll verkligen ta vårdproblemen på allvar. I det arbetet vill jag gärna vara med och dra mitt strå till stacken.

Endometrios
En viktig fråga jag engagerat mig i är endometrios, som är kan ge stora smärtor i samband med menstruation. Ungefär 10% av alla som är födda med livmoder har besvär med anledning av endometrios, men ändå är sjukdomen alltför okänd vilket gör att de drabbade inte söker hjälp och att de som söker hjälp inte får adekvat vård. Det tar i snitt 7-8 år för en endometriosdrabbad att få rätt diagnos. Det är inte acceptabelt.

2013 lyfte jag denna fråga i fullmäktige, och upptäckte att många ledamöter inte alls kände till frågan. En 6 år gammal rapport fanns, men alliansen tycktes inte ha tagit tag i frågan. Efter först en interpellation och sedan en motion från mig väcktes frågan och sedan dess har flera positiva beslut fattats. I dagsläget (2017) verkar det dock inte som att alliansen levt upp till sina egna beslut.

Jag vill fortsätta i landstinget för att kunna fortsätta ligga på landstingsstyret att stärka vården för endometriosdrabbade.

Nya ersättningssystem
Ett annat område som jag skulle vilja arbeta mer med är ersättningssystemen. Idag har vi ersättningssystem som ger incitament till att skära ned, både genom att konkurrensen vid upphandlingar ofta (inte alltid) handlar mer om totalkostnad än om kvalitet och att schablonersättningarna i valfrihetssystemen gör att verksamheterna får samma ersättning oavsett hur många de har anställda, hur mycket de investerar och så vidare.

Ett bättre system vore att använda sig av kostnadstäckande ersättningar, där varje verksamhet helt enkelt får så mycket pengar de gör av med, upp till ett tak. Fördelen där är att det inte blir några incitament att skära ned, inte några incitament att hålla för lite personal och inte några incitament att inte satsa på långsiktig vård för varje patient.

Inget ersättningssystem är perfekt, men jag tror vi har mycket att vinna på att titta på kostnadstäckande ersättningssystem.

Lämna ett svar