Andra texter

Nedan följer ett urval andra texter.

Att lära av historien (2009)
Kampen om ideologin (del 1/3)
Ideologin som vapen (del 2/3)
Meningen med makten (del 3/3)

Flytta makten nedåt (2014)
Makten nära människorna (del 1/6)
Enhet och nation (del 2/6)
Det kommunala självstyret (del 3/6)
Låt regionerna ta makten (del 4/6)
Ytterligare decentraliseringsmöjligheter (del 5/6)
Stockholms som metropolkommun (del 6/6)

Mediala bubblor (2014)
Om mediala bubblor (del 1/4)
Om mediernas opartiskhet (del 2/4)
En mångfald av public service (del 3/4)
Propagandamaskinerna (del 4/4)

Urbi et orbi (2016)
Urbi et orbi (del 1/6)
Om behovet av korta resor (del 2/6)
Om behovet av grönområden (del 3/6)
Om en ny bostadsplanering (del 4/6)
Bebygg villamattorna (del 5/6)
Ett sammanhållet politiskt ansvar (del 6/6)

Grön kulturpolitisk grund (2016)
En ideologisk kulturpolitik (del 1/4)
Ekologisk hållbarhet (del 2/4)
Deltagardemokrati (del 3/4)
Decentralisering (del 4/4)

Lämna ett svar